ZAWIADOMIENIE NA ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH

Do Członków
Banku Spółdzielczego w Jasieńcu

ZAWIADOMIENIE

NA   ZEBRANIE   GRUP   CZŁONKOWSKICH

Zarząd i Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Jasieńcu zaprasza Członków Banku Spółdzielczego w Jasieńcu na Zebranie Grup Członkowskich, które odbędzie się w dniu 22.05.2017 r. (poniedziałek) obejmujące członków zamieszkałych w gminie Jasieniec oraz na terenach poza gminą Jasieniec o godzinie 1200 w sali konferencyjnej w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Grup Członkowskich.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok oraz omówieniem realizacji Uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grup Członkowskich.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego za 2016 rok zawierającego ocenę działalności Banku.
 7. Przedstawienie wyników oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu.
 8. Omówienie wniosków z przeprowadzonej lustracji w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu.
 9. Dyskusja, wnioski na temat działalności Banku Spółdzielczego w Jasieńcu.
 10. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz spraw członkowskich.
 11. Wnioski i postulaty pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jasieńcu.
 12. Zamknięcie obrad.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-15 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1563
1 USD3.6320
1 CHF3.6595
1 GBP4.6453
więcej