Zawiadomienie o Zebraniu Grup Członkowskich

Zarząd i Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Jasieńcu zaprasza Członków Banku Spółdzielczego w Jasieńcu na Zebranie Grup Członkowskich, które odbędzie się w dniu 17.05.2018 r. (czwartek) obejmujące członków zamieszkałych w gminie Jasieniec oraz na terenach poza gminą Jasieniec o godzinie 1200 w sali konferencyjnej w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Grup Członkowskich.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok oraz omówieniem realizacji Uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grup Członkowskich.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za 2017 rok zawierającego ocenę działalności Banku.
 8. Przedstawienie wyników oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu.
 9. Dyskusja, wnioski na temat działalności Banku Spółdzielczego w Jasieńcu.
 10. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz spraw członkowskich.
 11. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w kolejnej 4-letniej kadencji.
 12. Wnioski i postulaty pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jasieńcu.
 13. Zakończenie obrad.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-15 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1563
1 USD3.6320
1 CHF3.6595
1 GBP4.6453
więcej