Skip to main content

Kredyt na utrzymanie płynności finansowej dla rolników z oprocentowaniem 2% już dostępny

Informujemy, że od dnia 14.03.2023 r. można już składać wnioski o kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych – linia UP.

 

Kredyt preferencyjny dla rolników z dopłatą do oprocentowania ARiMR (linia UP)

Cel kredytowania:

Kredyt przeznaczony jest na utrzymanie płynności finansowej (cel kredytu UP – utrzymanie płynności finansowej), w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego;
 • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich;
 • paliwa na cele rolnicze;
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych;
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych;
 • materiałów opałowych do ogrzewana szklarni i tuneli;
 • pasz objętościowych.

Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowane w ramach działań PROW 2014-2020.

Maksymalna kwota kredytu:

 • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
 • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
 • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Okres kredytowania do 60 miesięcy;

Warunki:

 • Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 3,00 p.p. płatne przez:
  • Kredytobiorcę w wysokości 2%;
  • ARiMR w pozostałej części odsetek;
 • prowizja 0,5%
 • karencja w spłacie do 2 lat
 • możliwość skorzystania z kredytu do 30.06.2024r.

Nie ma wymogu dokumentowania wykorzystania kredytu fakturami lub rachunkami.

Więcej szczegółowych informacji udzielenia kredytu płynnościowego 2% z dopłatą ARiMR uzyskasz w placówkach Banku.