Skip to main content

WŁADZE BANKU

Rada Nadzorcza Banku

  1. Wojciech Szpak - Przewodniczący;
  2. Dariusz Cegłowski - Zastępca Przewodniczącego;
  3. Mariola Ucinek -Sekretarz;
  4. Renata Grzesiak - Członek;
  5. Alina Jarosz - Członek;
  6. Sławomir Łapot - Członek;

Zarząd Banku

  1. Dariusz Dylicki – Prezes,
  2. Małgorzata Jaszczuk - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych,
  3. Dorota Gniadzik – Wiceprezes Zarządu ds. finansowo – księgowych,