Skip to main content

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku! Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość!
Zarówno Klienci Banku BPS jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

Bank BPS jako jeden z pierwszych banków w Polsce wprowadził możliwość przyjmowania zastrzeżeń dokumentów tożsamości należących do nie-Klientów Banku.

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:
dowód osobisty,
tymczasowy dowód osobisty,
prawo jazdy,
książeczka wojskowa,
książeczka marynarska,
paszport,
karta stałego pobytu,
dokument zagraniczny,
inny dokument (niezdefiniowany),
oraz dowód rejestracyjny, karty.
Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.dokumentyzastrzezone.pl