Skip to main content

Historia banku

Z Kroniki Banku

Inicjatorem spółdzielczości był Franciszek Stefczyk, który założył w 1889 r. w Czernichowie pierwszą wiejską spółdzielnię kredytową.
W latach 1924-1925 na terenie gminy Jasieniec powstała kasa imienia Stelczyka w Boglewicach, która działała do września 1939 r. W okresie okupacji działalność jej została zawieszona. Po wyzwoleniu wznowiła pracę.
W 1950 r. odbyło się wspólne posiedzenie przedstawicieli Kasy z Grójca i Boglewic.
W 1952 r. został uruchomiony Punkt Kasy Spółdzielczej w Jasieńcu. Pierwszym kasjerem był Jan Walczak ze wsi Warpęsy.
W grudniu 1968 r. Punkt Kasowy w Jasieńcu został przekształcony w Filię. Pełnomocnikiem Zarządu Filii Kasy Spółdzielczej został Stanisław Zięba z Czachowa.
1 lipca 1969 r. stanowisko Kierownika Filii Gminnej Kasy Spółdzielczej objęła Pani Elżbieta Wnuk.
W styczniu 1973 r. Filia w Jasieńcu została przekształcona w Oddział Banku Spółdzielczego w Grójcu.
5 kwietnia 1973 r. odbyło się zebranie Zarządu Banku Spółdzielczego w Grójcu z udziałem delegatów z Gminy Jasieniec.
Powołano wtedy Komitet Założycielski samodzielnej jednostki – Banku Spółdzielczego w Jasieńcu. W dniu 13 maja 1973 r. na pierwszym posiedzeniu Komitetu Założycielskiego dokonano wyboru do Rady i Zarządu Banku. Przewodniczącym Rady Banku Spółdzielczego został Władysław Górecki, zastępcą Wacław Olak, sekretarzem Kazimierz Sendek.
Na mocy Ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. Bank Spółdzielczy w Jasieńcu został włączony w struktury Banku Gospodarki Żywnościowej.
20 października 1977 r. dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku Banku przy ul. Wareckiej 44.
16 kwietnia 1983 r. Bank obchodził jubileusz 10-lecia. Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku Banku dokonał długoletni działacz społeczny Pan Stanisław Strasz.
Od 1990 r. gospodarka z planowanej centralnie wkroczyła w gospodarkę rynkową. Każdy bank uzyskał prawo samodzielnego ustalania  stóp procentowych oraz obsługiwania klientów nie tylko z terenu gminy.
W 1991 r. Bank Spółdzielczy w Jasieńcu był jednym z założycieli Banku Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie.

18 listopada 1993 r. Bank obchodził jubileusz 20-lecia. Z tej okazji został ufundowany Sztandar z napisem „ Gospodarnym i oszczędnym Szczęść Boże „

Od 22 marca 2002 r.  Bank Spółdzielczy w Jasieńcu działa w ramach zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

W  2003 r. został otwarty Oddział Banku Spółdzielczego w Grójcu.

18 listopada 2003 r. Bank obchodził jubileusz 30-lecia. W związku z tym z inicjatywy Pana Stanisława Zięby ufundowana została tablica poświęcona tym ludziom, którzy w ciągu 30 lat tworzyli, przeobrażali i rozwijali tutejszą spółdzielczość bankową. Rozpoczął się nowy etap naszej działalności, w którym staramy się w pełni zaspokajać potrzeby swoich Klientów, wdrążając przyjazne procedury i ciągle podnosząc oraz rozszerzając zakres usług bankowych.

W lutym 2006 została uruchomiona Filia Banku w Warce przy ul. Czarnieckiego 19, by okoliczni mieszkańcy mogli posiadać łatwiejszy dostęp do pełnej gamy produktów bankowych.

W 2012 r. została uruchomiona także nowa Filia w Chynowie przy ul. Wolskiej 7.