Oferty pracy

Specjalista ds. zarządzania ryzykami i analiz.

Miejsce wykonywania pracy:

Bank Spółdzielczy w Jasieńcu
ul. Warecka 44, 05-604 Jasieniec

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub studenci (preferowane kierunki: ekonomia, finanse i bankowość, finanse i rachunkowość, statystyczne bądź matematyczne),
 • znajomości zagadnień z zakresu CRR, CRDIV, Rekomendacji KNF, wytycznych EBA,
 • biegłej obsługi pakietu MS Office (Excel, Word),
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • inicjatywy oraz umiejętności poszukiwania usprawnień i rozwiązań.
 • komunikatywności i wysokiej kultury osobistej,
 • dobrej organizacji pracy,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w obszarze ryzyka bankowego i sprawozdawczości bankowej.

Zakres odpowiedzialności:

 • pomiar, identyfikacja i monitorowanie ryzyk,
 • sporządzanie analiz z zakresu powierzonych ryzyk,
 • opracowywanie projektów strategii, polityk, regulaminów i instrukcji z zakresu zarządzania ryzykiem bankowym i zasad szacowania adekwatności kapitałowej oraz udział i nadzór nad ich realizacją,
 • monitorowanie przestrzegania ustalonych limitów ostrożnościowych,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu, Rady Nadzorczej oraz instytucji zewnętrznych.

 

Analityk kredytowy

Miejsce wykonywania pracy:

Bank Spółdzielczy w Jasieńcu
ul. Warecka 44, 05-604 Jasieniec

Od kandydatów oczekujemy:

 • zdolności do analitycznej oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej kredytobiorców,
 • doświadczenie w bankowości lub branży finansowej na podobnym stanowisku,
 • umiejętności oceny prawnych zabezpieczeń ekspozycji kredytowych,
 • preferowane wykształcenie w zakresie finansów, ekonomii, prawa,
 • orientacja na wynik, komunikatywność, samodzielność i terminowość w realizacji zadań,
 • praktyczna znajomość MS Office.

Zakres odpowiedzialności:

 • weryfikacja dokumentacji kredytowej pod kątem kompletności, poprawności i wia­rygodności,
 • wykonywanie analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej Klientów oraz oceny projektów inwestycyjnych w ramach oceny wniosków kredytowych, przekazywanych przez placówki sprzedażowe Banku,
 • ocena warunków i poziomu zabezpieczenia transakcji kredytowych Banku, dokonywana w ramach oceny wniosków kredytowych,
 • wyznaczanie klasy ryzyka (ratingu) na podstawie przeprowadzonej oceny ekonomiczno-finansowej Klienta,
 • przygotowywanie Raportów Kredytowych, arkuszy ocen i propozycji warunków kredytowania, uwzględniających wyniki dokonywanych analiz,
 • ocena adekwatności zabezpieczeń,
 • weryfikacja zgodności umów kredytowych z decyzjami kredytowymi,
 • dokonywanie okresowego przeglądu zabezpieczeń w obszarze całego portfela kredytowego,
 • współpraca i nadzór nad systemami wymiany informacji (tj. BIK, MIG-BR, MIG-DZ, AMRON, KRD, Bankowy Rejestr),
 • sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z działalności kredytowej na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • rozliczanie zapotrzebowań na dopłaty do kredytów preferencyjnych,
 • tworzenie bazy wewnętrznej cen nieruchomości dla potrzeb kredytowych,
 • współudział w tworzeniu regulacji wewnętrznych w zakresie ryzyka kredytowego.

 

Specjalista ds. księgowości

Miejsce wykonywania pracy:

Bank Spółdzielczy w Jasieńcu
ul. Warecka 44, 05-604 Jasieniec

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: finanse, ekonomia, bankowość,
 • wysokich zdolności analitycznych (umiejętność pracy z dużą ilością danych),
 • praktycznej znajomości MS Office.
 • inicjatywy oraz umiejętności poszukiwania usprawnień i rozwiązań.
 • umiejętności pracy w zespole,
 • doświadczenia w bankowości lub branży finansowej na podobnym stanowisku,
 • komunikatywności, samodzielności, terminowości w realizacji zadań,

Zakres odpowiedzialności:

 1. obsługa czynności związanych z gospodarką własną Banku,
 2. sporządzanie wewnętrznych informacji sprawozdawczych z zakresu gospodarki finansowej Banku.
 3. prowadzenie ewidencji rachunków i kont bankowych (otwieranie i definiowanie zgodnie z obowiązującym planem kont).
 4. kontrola merytoryczna księgowań oraz obrotów i sald pod kątem zgodności z dokumentacją źródłową,
 5. sporządzanie zbioru dokumentacji dziennej zgodnie z obowiązującą w Banku procedurą,
 6. wykonywanie obsługi elektronicznej krajowych rozliczeń bankowych w systemie ELIXIR oraz wykonywanie rozliczeń bankowości elektronicznej,
 7. aktualizacja i publikacja tabel kursowych,
 8. dokonywanie transakcji zakupu/sprzedaży walut w celu zapewnienia środków na rachunkach walutowych Banku niezbędnych do realizacji zleceń dewizowych klientów oraz prowadzenie rejestru zakupu /sprzedaży walut,
 9. wykonywanie czynności związanych z zamknięciem dnia operacyjnego, miesiąca, roku w systemie finansowo – księgowym Banku,
 10. współpraca z Bankiem Zrzeszającym w zakresie rozliczeń elektronicznych oraz rozliczeń transakcji kartami płatniczymi,
 11. wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży, przygotowanie deklaracji VAT.

 

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę w systemie jednozmianowym,
 • szkolenia rozwijające kompetencje i pogłębiające wiedzę,
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego,
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, pracowniczy program emerytalny, pakiet socjalny.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, prosimy o przesłanie CV, na adres:

e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia terminu odbycia spotkania z Zarządem Banku.

 

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych

Bank Spółdzielczy w Jasieńcu informuje

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej: „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest Bank Spółdzielczy z siedzibą w Jasieńcu, ul. Warecka 44, 05-604 Jasieniec (dalej jako: „Bank”);
 1. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Bank może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez dział kadr obowiązków na podstawie art. 6 RODO ust. 1 lit. f przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Bank jest wykonywanie rekrutacji na pracownika Banku;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wybrania kandydata i zakończenia procesu rekrutacji.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 5. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pani/Pan uprawniony do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 6. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność wzięcia udziału w obecnych oraz przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Bank.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.