Skip to main content

Art. 111 Prawa bankowego

INFORMACJA
Banku Spółdzielczego w Jasieńcu
wynikająca z art. 111 Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku

Bank Spółdzielczy  w Jasieńcu  jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.
Bank Spółdzielczy w Jasieńcu  działa na terenie województwa mazowieckiego oraz powiatu rawskiego.

 

Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań
w imieniu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu

Do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik lub dwóch pełnomocników, ustanowionych bezpośrednio przez Zarząd, w granicach udzielonego pełnomocnictwa. Wykaz osób w danej jednostce organizacyjnej, upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku jest dostępny u pracowników danej jednostki.

 

Informacja na temat powierzania wykonywania czynności bankowych przedsiębiorcy,
który uzyskuje dostęp do informacji objętych tajemnicą bankową
na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy Prawo bankowe

Bank Spółdzielczy w Jasieńcu informuje, że na podstawie art. 111b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, przedsiębiorstwem świadczącym usługi na podstawie umowy o powierzenie wykonywania czynności, które uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową jest:

  1. I-BS.pl Sp. z o.o., 37-450 Stalowa Wola, ul. Solidarności 2a, KRS: 0000286395,
  2. Asseco Poland S.A., 35-322 Rzeszów, ul. Olchowa 14, KRS: 0000033391,
  3. IT Card spółka akcyjna, ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, KRS: 0000640662,
  4. VerdIT sp. z o.o, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, KRS 0000376071,
  5. Kancelaria Radców Prawnych A. Pieścik, W. Pietrzykowski, W. Wolniewicz Spółka Komandytowa, 60 - 462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 25, KRS 0000115057,