Obsługa telefoniczna IVR

Umożliwia interaktywną obsługę zmiany hasła, odblokowania identyfikatora, blokady dostępu oraz kontaktu z pracownikiem Banku. Usługa dedykowana jest dla użytkowników systemu EBO.

System automatycznej obsługi telefonicznej IVR (ang. Interactive Voice Response) dostępny jest pod numerem telefonu 48 627 27 09.

Po połączeniu ze wskazanym powyżej numerem telefonu i wysłuchaniu komunikatu powitalnego, należy z klawiatury telefonu wprowadzić:

- identyfikator użytkownika EBO zakończony znakiem „ # ”;

- ustawiony w systemie EBO telekod zakończony znakiem „ # ”;

Następnie z klawiatury telefonu należy wybrać numer dostępnej usługi:

1 – ustaw hasło lub odblokuj identyfikator (EBO);

2 – zablokuj dostęp do kanału www (EBO);

0 – wyjście z systemu (EBO);

9 – kontakt z pracownikiem Banku;

Podczas korzystania z IVR należy stosować się do komunikatów telefonicznych systemu.

Instrukcja uruchomienia usługi znajduję się w sekcji:

Pod linkiem: