Rachunki

WygodneKonto przeznaczone jest dla klientów powyżej 18 r.ż. preferujących tradycyjną obsługę bankową w placówce, przywiązanych do Banku. Jednoczesny dostęp do bankowości internetowej daje klientowi pełną swobodę decyzji dotyczących użytkowania konta – tradycyjnie lub poprzez kanały elektroniczne. WygodneKonto gwarantuje darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w zrzeszeniu BPS i SGB, co zapewnia wygodę pobierania środków, gdzie tylko chcesz.

Wybierając rachunek WygodneKonto zyskujesz:

 • otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • nowoczesną bankowość internetową,
 • przelewy wewnętrzne i krajowe przelewy zewnętrzne realizowane przez bankowość internetową,
 • wydanie, wznowienie i użytkowanie karty debetowej oraz opcjonalnie z funkcjonalnością zbliżeniową,
 • wypłaty ze wszystkich bankomatów w zrzeszeniue BPS i SGB - wyszukiwarka dostępna na głównej stronie.

Pozostałe atuty rachunku WygodneKonto to:

 • możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków kredytu odnawialnego w rachunku, kredytu gotówkowego czy kredytów hipotecznych,
 • swobodny dostęp do szerokiej oferty atrakcyjnych produktów i usług z oferty Banku.

TalentKonto to unikalny na rynku zestaw produktów i usług skierowany do dzieci i młodzieży od 6 do 18 roku życia. Przygotowuje do pierwszych kontaktów ze światem finansów, uczy zarządzania własnymi oszczędnościami. TalentKonto umożliwia korzystanie z nowoczesnej bankowości internetowej oraz karty debetowej z funkcjonalnością zbliżeniową.

StudentKonto przeznaczony jest  dla studentów, którzy chcą zarządzania własnymi oszczędnościami oraz umożliwia korzystanie z nowoczesnej bankowości internetowej oraz karty debetowej z funkcjonalnością zbliżeniową.


Rachunek SKO jest przeznaczony dla Szkolnych Kas Oszczędnościowych

Najważniejsze cechy Rachunku to

 • Edukacja najmłodszych prowadząca do zapoznawania ich z bankiem jako usługodawcą
 • tradycyjna forma przechowywania środków

Rachunek oszczędnościowy przeznaczony jest dla Klientów, którzy cenią sobie możliwość deponowania środków na wysoko oprocentowanym rachunku przy zachowaniu stałego dostępu do nich. Swoboda wybierania środków bez utraty odsetek odróżnia go od tradycyjnych lokat terminowych. Rachunek oszczędnościowy służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych i nie może być wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna – rezydent lub nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz rezydent małoletni lub ubezwłasnowolniony.

Wybierając Rachunek oszczędnościowyPOL-EFEKT zyskujesz:

 • wysokie oprocentowanie maksymalnie do 0,90%,
 • możliwość wypłaty środków bez utraty naliczonych odsetek,
 • odsetki dopisywane są kwartalnie,
 • bezpłatne prowadzenie rachunku,
 • możliwość dokonywania wpłat uzupełniających w czasie trwania umowy rachunku.

POL-IKE indywidulane konto emerytalne

POL- IKE to idealne rozwiązanie dla Klientów, którzy już teraz myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości na emeryturze. Indywidualne Konto Emerytalne POL-IKE daje możliwość długoterminowego odkładania pieniędzy, a dzięki zwolnieniu zysków z IKE z podatku dochodowego, tzw. „podatku Belki”, pozwala osiągnąć wyższy zysk niż z innych form oszczędzania.

Wybierając rachunek POL-IKE zyskujesz:

 • zabezpieczenie przyszłości - wyższą emeryturę, dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,
 • wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału niż np. z lokaty terminowej - dzięki zwolnieniu zysków z IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki) Posiadacz IKE osiąga wyższy zysk niż z innych form oszczędzania,
 • elastyczność - nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego,
 • zwolnienie z podatku od spadku - środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego.
 • w 2020 r. roczny limit wpłat na IKE wynosi 15 681 zł.

(Obwieszczenie  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2020. Obwieszczenie opublikowano w Monitorze Polskim z dnia 6 listopada 2019 r. poz. 1055)