Karty

Wybierając kartę Visa Classic Debetowa zyskujesz:

 • komfort - masz stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie musisz odwiedzać placówki Banku, żeby wypłacić pieniądze,
 • możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą – bez ponoszenia dodatkowych opłat,
 • bezpieczeństwo środków na rachunku – każda transakcja dokonywana przy pomocy karty jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem,
 • łatwy dostęp do gotówki, dzięki sieci ponad 4 700 darmowych bankomatów (Grupy BPS, SGB, BGŻ SA i Planet Cash4You),
 • możliwość dokonywania transakcji w internecie,
 • bieżący podgląd stanu środków na rachunku – możliwość sprawdzenia stanu środków w bankomatach realizujących tę usługę,
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty.

Dzięki karcie Visa Classic Debetowa nie musisz już nosić ze sobą gotówki, a dostęp do swoich pieniędzy masz cały czas.

 Szczegóły

 

 • przeznaczenie: dla każdego klienta indywidualnego, który posiada rachunek ROR w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu
 • opłata za wydanie karty: talentKonto, wygodneKonto, StudentKonto 0 zł
 • liczba kart: dowolna liczba kart do rachunku, przy czym dla jednego Posiadacza/Użytkownika karty może być wydana jedna karta
 • okres ważności karty: 3 lata

 

 Bezpieczeństwo

 1. numer PIN (4-cyfrowy, poufny numer identyfikujący Użytkownika karty znany tylko Użytkownikowi); trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu PIN przy dokonywaniu transakcji spowoduje czasowe zablokowanie karty. Kartę można odblokować tego samego dnia kontaktując się z Contact Center, gdzie po poprawnej weryfikacji klienta, karta zostanie odblokowana, lub następnego dnia dokonując transakcji w bankomacie Grupy BPS z użyciem poprawnego kodu PIN;
 2. dzienne limity transakcji
 3. odpowiedzialność klienta za operacje dokonane przed zgłoszeniem utraty karty jest ograniczona do równowartości 150 EUR, przeliczanych wg średniego kursu NBP (zgodnie z Ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych). Dzięki dodatkowemu ubezpieczeniu kart płatniczych Zrzeszenia BPS, Bank pokryje również straty do kwoty równowartości 150 EUR.
 4. odpowiedzialność finansowa Banku od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty (w związku z utratą karty), z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Użytkownika karty, a także jeśli doszło do nich z winy umyślnej Posiadacza lub Użytkownika karty.

Należy również pamiętać o zasadach użytkowania karty:

 • kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, której Bank wydał kartę w użytkowanie i której imię i nazwisko znajduje się na awersie karty,
 • kartę należy przechowywać i użytkować w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko przejęcia karty lub kodu PIN przez osobę nieuprawnioną.

Zastrzeżenia karty

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • telefonicznie w Contact Center Banku (tel.:+48 86 215 50 50 lub 22 539 50 50),
 • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828),
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
 • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.


Karta zbliżeniowa MasterCard PayPass

Korzyści

 • Płać kartą MasterCard PayPass za zakupy do 50 zł – szybciej niż gotówką, bez użycia kodu PIN.
 • Karta MasterCard PayPass to połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych. Przeznaczona jest dla osób, które cenią stały dostęp do swoich pieniędzy oraz wygodę i szybkość płatności bezgotówkowych.
 • Karta MasterCard PayPass to:
 • łatwe i szybkie płacenie za zakupy z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej,
 • bezpieczeństwo transakcji,
 • stały dostęp do swoich pieniędzy,
 • możliwość płatności w Internecie.
 • Karta MasterCard PayPass umożliwia Ci płatność zbliżeniową do kwoty 50 zł. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, losowo wybrane przez system transakcje do tej kwoty i wszystkie powyżej 50 zł dokonywane zbliżeniowo wymagają podania kodu PIN bądź autoryzacji podpisem.

Z kartą zbliżeniową Twoje codzienne zakupy staną się jeszcze szybsze i wygodniejsze.

Szczegóły

 1. Limity karty:
 2. maksymalny limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez użycia kodu PIN  – 50zł
 3. maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki – 10 000 zł
 4. maksymalny dzienny limit operacji płatniczych – 50 000 zł
 5. Zbliżeniowe karty MasterCard są akceptowane w całej Polsce i na świecie. Aktualna lista partnerów akceptujących karty zbliżeniowe MasterCard znajduje się na stronie internetowej www.paypass.pl.
 6. Okres ważności karty: 3 lata

Ważne informacje

 • Czy płatności kartą zbliżeniową są bezpieczne? Tak. Umieszczony w karcie mikroprocesor zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przy płatności zbliżeniowej karta aktywuje się na kilka sekund na wyraźne polecenie terminala płatniczego i działa jedynie w bardzo niewielkiej odległości od czytnika (do 5 cm). Nie jest możliwe przechwycenie informacji przekazywanych tą drogą. Dodatkowym zabezpieczeniem jest limit łącznej wartości transakcji zbliżeniowych, zaprogramowany na każdej karcie. Jeżeli dana transakcja powoduje przekroczenie ustalonego przez Bank limitu transakcji zbliżeniowych dla danej karty, terminal wymusi przeprowadzenie takiej transakcji w „tradycyjny” sposób, tj. z potwierdzeniem numerem PIN. Limit ten zostaje automatycznie „wyzerowany” przy każdej transakcji potwierdzanej kodem PIN. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, losowo wybrane przez system transakcje dokonywane zbliżeniowo wymagają podania kodu PIN bądź autoryzacji podpisem. Dodatkowo płacąc zbliżeniowo nie przekazujesz karty sprzedawcy – masz ją cały czas przy sobie.
 • Czy nie ma niebezpieczeństwa, że za tę samą transakcję zapłacę dwa razy? Nie. Wszystkie terminale są tak oprogramowane, by informacje z karty zostały odczytane tylko raz w trakcie dokonywania transakcji, tj. na zasadzie "jedna transakcja jedną kartą". Dodatkowym zabezpieczeniem jest to, że każda transakcja musi zostać zakończona lub anulowana, zanim będzie możliwe dokonanie kolejnej.
 • Czy nie ma ryzyka, że kartą zbliżeniową przypadkowo zapłacę za nie swoje zakupy? Nie. Karta z funkcjonalnością zbliżeniową sama z siebie nie wysyła jakichkolwiek informacji. W portfelu użytkownika pozostaje "bezczynna". Przy płatnościach zbliżeniowych mikroprocesor na karcie aktywuje się na kilka sekund dopiero wtedy, gdy otrzyma sygnał ze strony czytnika kart zbliżeniowych. Sam czytnik też pozostaje "bezczynny" – aktywuje się na krótką chwilę na polecenie terminala płatniczego po tym, jak sprzedawca wprowadzi kwotę konkretnej transakcji.

Funkcjonalność zbliżeniowa

Karta zbliżeniowa posiada wszystkie cechy standardowej karty debetowej. Można nią dokonywać transakcji bezgotówkowych w punktach akceptujących karty płatnicze na całym świecie, wypłacać pieniądze z bankomatu lub płacić za zakupy w Internecie. Dodatkowo posiada nową funkcjonalność - płatność zbliżeniową, która pozwala na wygodne opłacenie drobnych zakupów – szybciej niż gotówką i bez użycia kodu PIN do kwoty 50 zł ( MasterCard PayPass).


Jak płacić zbliżeniowo?

 • poinformuj sprzedawcę, ze chcesz zapłacić zbliżeniowo,
 • kiedy na czytniku pojawi się kwota do zapłaty sprawdź ją i, jeśli jest poprawna, zbliż kartę do czytnika w oznaczonym miejscu.
 • Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wyświetli się komunikat, że płatność została przyjęta.

Zastrzeżeni kart

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • telefonicznie w Contact Center Banku (tel.:+48 86 215 50 50 lub 22 539 50 50),
 • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828),
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
 • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

 


Karta kredytowa BPS VISA Credit to wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności, a także możliwość skorzystania z darmowego kredytu do 51 dni.

Wybierając kartę kredytową BPS Visa Credit zyskujesz:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, przy aktywnym korzystaniu z niej,
 • darmowy kredyt do 51 dni,
 • limit kredytowy do 20 000 PLN,
 • plan ratalny – możliwość rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty z niższym oprocentowaniem,
 • bezpłatną usługę automatycznej spłaty zadłużenia karty,
 • możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą – bez dodatkowych opłat,
 • możliwość dokonywania transakcji w internecie,
 • możliwość sprawdzenia w bankomacie wysokości dostępnego limitu kredytowego,
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku,
 • możliwość zamówienia dodatkowej karty dla osoby powyżej 13 roku życia.