Skip to main content

Kredyty

Kredyt w rachunku bieżącym

Na pokrycie bieżących zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością w ramach przyznanego limitu kredytu.

Okres kredytowania
Do 24 m- cy z możliwością odnowienia na kolejne 24- miesięczne okresy.

Korzyści

  • szybki dostęp do przyznanych środków;
  • uruchomienie środków dokładnie wtedy gdy wystąpi potrzeba;
  • możliwość wielokrotnego wykorzystania limitu kredytu bez konieczności spłaty.

Kredyt inwestycyjny
Na sfinansowanie projektów inwestycyjnych a w szczególności na rozwojowe firmy.

Okres kredytowania
Do 15 lat, w uzasadnionych przypadkach nawet do 20 lat.

Oprocentowanie
Zmienne oparte na WIBOR 3M plus marża Banku.

Ogólne warunki

  • wysokość kredytu ustalana indywidualnie odpowiednio do planowanych inwestycji i posiadanej zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego;
  • wykorzystanie kredytu może być zarówno w formie bezgotówkowej jak i gotówkowej.