Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt odnawialny w ROR to bardzo wygodna forma kredytowania.

  • przyznany limit zwiększa stan środków na rachunku do dyspozycji posiadacza rachunku;
  • każdy wpływ na rachunek obniża zadłużenie;
  • automatyczne odnowienie na kolejny 12-miesięczny okres kredytowania.

Kto może otrzymać limit w ROR

  • każda osoba posiadająca stałe wpływy wnoszone na rachunek np. z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty lub stałe wpłaty własne;
  • posiada rachunek co najmniej 3 miesiące lub przenosi z innego Banku;
  • posiada zdolność kredytową.