Kredyt na wznowienie produkcji

  • W gospodarstwach rolnych dotkniętych klęską żywiołową
  • Wysokość kredytu nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu wskazanej w protokole strat.
  • Okres kredytowania do 7 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 2 lat.
  • Terminy spłat ustalane indywidualnie według możliwości płatniczych Wnioskodawcy.
  • Rozliczenie kredytu - tylko 25% kwoty kredytu.
  • Oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M plus marża Banku.
  • Szybka decyzja kredytowa.