Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

Wysokość kredytu
Ustalana jako iloczyn kwoty na 1hektar użytków rolnych tj. 5.500,00 zł.przez ilość hektarów własnych i/ lub dzierżawionych przez Wnioskodawcę.

Okres kredytowania
Do 24 m-cy.

Szybka decyzja, bez rozliczania.